10 Nama Malaikat dan Tugasnya Yang Wajib Diketahui

Diposting pada

Nama Malaikat

Setiap umat manusia yang beragama Islam wajib untuk mempercayai tentang adanya Mailakat Allah. Hal ini dikerenakan percaya dengan mailakat berarati kita sepenuhnya percaya dengan salah satu Rukun Iman yang jumlahnya ada enam.

Adapun untuk ulasan lebih lanjut, dalam pembahasan kali ini akan memaparkan tentang pengertian malaikat, nama-nama malaikat, dan tugas dari nama-nama meialat tersebut. Pengertian, nama dan tugas malaikat ini sepenuhnya diambil dari Kitab Sulamut Taufiq, Karangan dari Syeh Nawawi Al-Bantani.

Daftar Isi

Malaikat

Malaikat dapat diartikan sebagai mahluk Allah yang berjasad halus termasuk alam rohani yang di buat dari nur (cahaya). Melaikat tidak berbapak dan beribu sebab mailkat bukan laki-laki atau perempuan, tidak makan atau minum, sebab tidak berjasad kasar dan selamanya beribadah (tunduk) kepada Allah SWT. Sebab tidak bernafsu dan tidak pernah tidur atau mati.

10 Nama Malaikat dan Tugasnya

Jumlah malaikat pada hakekatnya ada banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti (kecuali Allah). Meskipun demikian ada 10 malaikat yang wajib diketahui nama-namanya bagi seluruh umat manusia, khususnya yang Bergama Islam. Berikut akan dijelaskan nama-nama malaikat dan tugasnya secara lengkap;

  1. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rosull Allah atau ilham kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah.

  1. Malaikat Mikail

Malaikat mikail adalah salah satu Malaikat Allah yang tugasnya adalah mengatur rizki mahluk allah dan menurunkan hujan ke muka bumi.

  1. Malaikat Isrofil

Tugas melaikat isrofil adalah menup sangkakala kelak pada hari kiamat.

  1. Malaikat Izrail

Malaikat Izrail tugasnya adalah mencabut nyawa manusia.

  1. Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir

Malaikat Mungkar dan Malaikat Nakir tugasnya adalah memeriksa mayat dan kubur

  1. Malaikat Raqib

Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik manusia.

  1. Malaikat ‘Atiq

Malaikat ‘Atiq tugasnya adalah mencatat amat buruh manusia.

  1. Malaikat Ridwan

Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga

  1. Malaikat Malik

Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga neraka

Demikianlah ulasan mengenai pengertian malaikat, 10 nama malaikat dan tugasnya lengkap. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pemahaman mendasar bagi seluruh umuat Islam tentang malaikat. Dan sebagai tambahan disamping percaya kepada malaikat, wajib pula kita sebagai umat Islam percaya tentang adanya Jin dan setan.

Rate this post